VOOR WIE?

Zorgboerderij de Sammiehoeve biedt kleinschalige dagbesteding voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Dagbesteding voor kinderen met een hulpvraag met betrekking tot gedrags-, cognitieve- en sociaal emotionele problemen. Te denken valt aan kinderen met ADHD, ADD, Autisme Spectrum Stoornis, hechtingsproblematiek, PTSS of ontwikkelingsachterstanden. Belangrijk is dat de hulpvraag passend is bij de zorg die de zorgboerderij kan bieden. Daarom kijkt de Sammiehoeve bij elke aanvraag voor dagbesteding of het passend is.

De dagbesteding is gericht op ontlasting van de thuissituatie, ontspanning van het kind en een doelmatige aanpak waarbij gewerkt wordt aan de volgende onderdelen;

  • Zelfstandigheid van het kind;
  • Sociale vaardigheden;
  • Verantwoordelijkheid dragen en nemen;

Zorgboerderij de Sammiehoeve is op de woensdagmiddag van 12.30 uur tot 17.00 uur geopend en zaterdag van 9.00 uur tot 16.30 uur geopend. In een groep van maximaal 4 kinderen wordt er op de boerderij gewerkt met een plezierig, leerzaam en ontspannend aanbod.