VISIE EN DOEL

Visie

Zorgboerderij de Sammiehoeve biedt kleinschalige dagbesteding, op de woensdagmiddag en zaterdag, voor kinderen met een hulpvraag met betrekking tot gedrag, tussen de 4 en 12 jaar oud onder deskundige begeleiding. Belangrijk is dat de hulpvraag passend is bij de zorg die wij op de zorgboerderij kunnen bieden. De visie van de Sammiehoeve is om een plezierig, leerzaam en ontspannend aanbod te creëren binnen een veilige en vertrouwde omgeving. In die veilige, gestructureerde en vertrouwde omgeving biedt de Sammiehoeve concrete ‘boerderij’ activiteiten aan gericht op ontspanning, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en sociale vaardigheden. Samen wordt er gewerkt aan persoonlijke doelen van het kind. Plezier en ontspanning staan bij ons voorop!

Samen, begeleiding en kinderen, dragen wij zorg voor de boerderij en ieder is een belangrijk onderdeel binnen de boerderij. Respect en acceptatie voor elkaar, de boerderij en de dieren staat hierbij centraal. Op de Sammiehoeve laten wij elkaar in onze waarde.  

Doel

De Sammiehoeve heeft als doel om kinderen tot rust te laten komen, zichzelf te laten zijn en te laten ervaren welke talenten zij hebben en dat deze gewaardeerd worden. In een rustige, open en ontspannen sfeer vinden zij (zelf)acceptatie en wordt er gekeken naar de mogelijkheden en talenten van de kinderen. Er wordt veel ingestoken op de (vertrouwens)relatie tussen de zorgboerin en de kinderen maar ook in de omgang met dieren en andere personen. Daarnaast biedt de Sammiehoeve de thuissituatie een stuk ontlasting. Zorgboerderij de Sammiehoeve is een plek waar kinderen zichzelf mogen zijn, met anderen kunnen samenspelen en        -werken en een uitlaatklep kunnen vinden. Werken en spelen in de buitenlucht, het verzorgen van de dieren en het erf en een uitdagend activiteitenaanbod zorgen ervoor dat de kinderen plezier hebben en ontspanning vinden. Kortom een leerzame, ontspannen en plezierige tijd op de Sammiehoeve.