AANMELDING

Dagbesteding op zorgboerderij de Sammiehoeve kan gefinancierd worden middels een PGB of ZIN. Beide financieringsvormen worden door de gemeente afgegeven.

Bij een nieuwe aanmelding vindt er eerst een intake en rondleiding plaats. De intake is vooral gericht op het inwinnen en geven van informatie. De zorgboerin checkt in deze intake of de Sammiehoeve een passende plek voor het kind kan zijn. Gegevens over het kind worden uitgewisseld om vervolgens een aantal wendagen in te plannen.

In de zorgovereenkomst staat ook een proefperiode beschreven waarin de zorgboerin de eerste 6 weken kijkt of de Sammiehoeve een passende plek voor het kind is. In de proefperiode wordt gekeken of het kind zich fijn en veilig voelt op de Sammiehoeve en of de hulpvraag passend is bij de zorg die de Sammiehoeve kan bieden. Na deze proefperiode vindt er een gesprek plaats waarin de proefperiode geëvalueerd wordt. Hoe ervaart het kind de zorgboerderij en is de hulpvraag passend? Zo ja dan worden er doelen opgesteld en het zorgplan doorgenomen. Dit wordt samen met de ouders gedaan om ervaringen uit te kunnen wisselen en de begeleiding zo goed mogelijk samen af te stemmen op het kind. In het zorgplan staat onder andere de zorgbeschrijving en de individuele doelen van het kind beschreven. Het zorgplan wordt ieder halfjaar geëvalueerd en deze evaluatie wordt met ouders gedeeld.